Επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου προς τον Περιφερειάρχη, κ. Κώστα Μουτζούρη, αναφορικά με την παροχή ρευστότητας και επενδυτικών κινήτρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου

Επισυνάπτεται επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου προς τον Περιφερειάρχη, κ. Κώστα Μουτζούρη, αναφορικά με την παροχή ρευστότητας και επενδυτικών κινήτρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου.

Παρακάτω το κείμενο της επιστολής.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε ο επιχειρηματικός ιστός της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου έχει ανεπανόρθωτα πληγεί από τις πολυεπίπεδες συνέπειες της προσφυγικής κρίσης αλλά και πρόσφατα της πανδημίας του Covid19.
Η επιχειρηματικότητα της ακριτικής νησιωτικής Περιφέρειας -όπως ακράδαντα πιστεύουμε- είναι δυνατόν να διασωθεί μόνο μέσω ενός ισχυρού επενδυτικού σοκ, ώστε μέσω στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων να ενισχυθεί η ρευστότητα, να εκσυγχρονισθούν οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου να ιδρυθούν νεοφυείς επιχειρηματικοί σχηματισμοί.
Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αντιμετωπίζουν κρίσιμη ανεπάρκεια ρευστότητας κυρίως λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVlD-19, καθώς μεταβλήθηκαν αιφνιδίως και ιδιαιτέρως δυσμενώς οι συνθήκες της αγοράς.
Με αφορμή τη δημοσίευση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξης σχετικά με την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στα πλαίσια του ΕΠ και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» εκτιμούμε ότι θα ήταν δυνατόν και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη αντίστοιχου προγράμματος για τις επιχειρήσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου με χρηματοδότηση από το ΕΠ της Περιφέρειας.
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται να αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των 3 δράσεων ( Δράση 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, Δράση 3.a.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”, Δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού) , ικανοποιώντας όλες τις θετικά αξιολογούμενες επενδυτικές προτάσεις βοηθώντας το Βόρειο Αιγαίο να «αλλάξει σελίδα», αφήνοντας πίσω του τη γκρίζα εποχή της αποεπένδυσης την οποία βιώνουμε.
Οι νησιώτες ζητούν από εσάς γενναίες πρωτοβουλίες που θα ανατρέψουν το ζοφερό κλίμα και θα σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή επιχειρηματικής ανασύνταξης.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος.
 
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου
Παντελής Λεγάτος

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ