Επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την επιτάχυνση εκκαθάρισης των δαπανών του Μεταφορικού Ισοδυνάμου

Ακολουθεί επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου, κ. Παντελή Λεγάτου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Στυλιανίδη με θέμα: “Επιτάχυνση εκκαθάρισης δαπανών που αφορούν το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου”.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε δυστυχώς στο θέμα των δυσλειτουργιών αναφορικά με τη διαχείριση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, στο οποίο επανειλημμένως έχουμε αναφερθεί καθώς είναι κρίσιμης σημασίας για τη νησιωτική χώρα. Η θέσπιση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου υπήρξε αίτημα δεκαετιών των νησιωτικών κοινωνιών, ώστε να μετριασθεί σε ένα βαθμό η ανισότητα σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα όσον αφορά το κόστος της μεταφοράς προϊόντων και ανθρώπων. Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου υποστηρίζει τις ανάγκες των νησιωτών για μετακινήσεις και η επιστροφή μέρους των χρημάτων από το κόστος, αποτελεί μία αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συνθηκών των νησιωτικών περιοχών.

Το Επιμελητήριο Χίου έχει ωστόσο καταστεί αποδέκτης πλήθους παραπόνων από μέλη του σχετικά με τις δυσλειτουργίες, κυρίως όσον αφορά το χρόνο εκκαθάρισης του ΑΝΗΚΟ και κατά συνέπεια της πληρωμής των επιχειρήσεων αλλά και των νησιωτών. Ουσιαστικά παρατηρείται μία ιδιότυπη «παύση πληρωμών», δεδομένο που έχει προσθέσει προβλήματα στην ούτως η άλλως δοκιμαζόμενη νησιωτική οικονομία.

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μέτρο λειτούργησε θετικά για τις νησιωτικές οικονομίες, ζητάμε να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ταχύτερους ρυθμούς εκπληρώνοντας το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, την οικονομική ανακούφιση των νησιωτών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί επί του θέματος.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου

Παντελής Λεγάτος

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ