Επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα: Φωτογράφιση για Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας – Κλάδος Φωτογράφων

Ακολουθεί επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου, κου Λεγάτου Παντελή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κο Ιωάννη Οικονόμου αναφορικά με την απόφαση για τη λήψη της σχετικής  φωτογραφίας, έκδοσης των νέων Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, στα αστυνομικά τμήματα της  χώρας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η σχεδιαζόμενη αφαίρεση σημαντικού κύκλου εργασιών από τους επαγγελματίες φωτογράφους, η οποία θα προκύψει ως συνέπεια της δυνατότητας λήψης της σχετικής φωτογραφίας στα αστυνομικά τμήματα της χώρας έχει δικαίως προβληματίσει τα μέλη μας.

Ο κλάδος των φωτογράφων -κυρίως τα μικρότερα συνοικιακά στούντιο φωτογράφισης- θα πληγεί σημαντικά από το συγκεκριμένο σχεδιασμό, καθώς αφενός θα απωλέσει άμεσα ένα σημαντικό κομμάτι τζίρου και αφετέρου ενδεχομένως θα ανοίξει ο δρόμος για αφαίρεση και άλλων συναφών φωτογραφικών υπηρεσιών από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Σημειολογικά εξάλλου για ένα σημαντικό αριθμό πελατών -κυρίως νεότερων- η λήψη της φωτογραφίας για το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είναι η πρώτη επαφή με τη φωτογραφική τέχνη και τον επαγγελματία φωτογράφο και με την παρούσα διάταξη αυτή η «σχέση» αποκόπτεται.

Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή -όπως τονίσαμε ήδη- πλήττει ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου απειλώντας ενδεχομένως και τη βιωσιμότητα τους, παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε το σχεδιασμό σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.


Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου

Παντελής Λεγάτος

 

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Επιστολή Επιμελητηρίου Χίου