Επιστολή Επιμελητηρίου Χίου: “Χρηματοδότηση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις Αγροδιατροφής”.

Ακολουθεί επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου, κ. Π. Λεγάτου προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κων/νο Μουτζούρη με θέμα: “Χρηματοδότηση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις Αγροδιατροφής”.

 

Αγαπητέ κύριε Μουτζούρη,

Όπως γνωρίζετε η Περιφέρεια μας εμφανίζει ένα ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα στον τομέα της αγροδιατροφής συγκρινόμενη με άλλες περιοχές της χώρας. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσιάζουν μία ιδιαίτερα πλούσια βιοποικιλότητα και παράγουν ένα σημαντικό αριθμό ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής.

Βασική μας στρατηγική προτεραιότητα πρέπει να είναι τόσο η ανάδειξη της διατροφικής αξίας των προϊόντων των νησιών της περιφέρειας διαμέσου της επιστημονικής τεκμηρίωσης, όσο και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ώστε να κατακτήσουν νέες αγορές.

Έχουμε καταστεί αποδέκτες εισηγήσεων από μέλη μας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής αναφορικά με την αναγκαιότητα συμμετοχής σε στοχευμένες Διεθνείς Εκθέσεις, οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα να προβάλουν με αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα τους σε νέες αγορές.

Προτείνουμε να εξετάσετε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη συμμετοχή στις κάτωθι Διεθνείς Εκθέσεις, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα ανερχόμενες και θα συντελέσουν στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι τοπικές επιχειρήσεις να «σπάσουν» τα γεωγραφικά όρια στα οποία δραστηριοποιούνται.

  • Dubai Gulf Food (https://www.gulfood.com). Η Μέση Ανατολή αποτελεί μία παραδοσιακή αγορά Ελληνικών προϊόντων και θα έπρεπε να καταβάλουμε προσπάθειες να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην περιοχή.
  • Tutto Food Milano (https://www.tuttofood.it/en). Η συγκεκριμένη έκθεση είναι μία από τις ιδιαίτερα ανερχόμενες στον κλάδο της Αγροδιατροφής στην Ευρώπη με παγκόσμια απήχηση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

 

Με εκτίμηση                                                            

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου

Παντελής Λεγάτος

 

Επισυνάπτεται η επιστολή. 

Eπιστολή Επιμελητηρίου Χίου_Διεθνείς Εκθέσεις