Επιστολή Επιμελητηρίου Χίου προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Ιωάννη Μασούτη αναφορικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης του ορίου του Κανονισμού De Minimis.

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Με αφορμή τη διαβούλευση που λαμβάνει χώρα αναφορικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού De Minimis που ισχύει από το 2006 προτείνουμε τα εξής: 

·    Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και οι επικρατούσες πληθωριστικές τάσεις επιβάλλουν τη σημαντική αύξηση του ορίου των 200.000 ευρώ το οποίο σήμερα κρίνεται ως μη ρεαλιστικό.

·    Προτείνουμε την αύξηση του ορίου deminimis στις 400.000 ευρώ, ώστε να μην αναβάλλονται επενδύσεις εξαιτίας του χαμηλού ορίου που ισχύει σήμερα.

·    Επιπρόσθετα προτείνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών διαφάνειας αναφορικά με τους δικαιούχους ενδεχομένως και μέσω των ιστοσελίδων των οικείων Επιμελητηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι οι νησιωτικές επιχειρήσεις για τις οποίες η επιδότηση μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου αποτελεί de minimis ενίσχυση βιώνουν ένα αθέμιτο ανταγωνισμό από αυτές τις ηπειρωτικής Ελλάδος καθώς μειώνεται το ύψος των επενδύσεων που μπορούν να υλοποιήσουν.

 

                                                                                                 Με εκτίμηση
                                                                              
                                                                                    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου          
                                                                                                              
                                                                                             Παντελής Λεγάτος

 

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: