Επιμελητήριο Χίου: Τρόποι εξυπηρέτησης μελών κατόπιν εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Το Επιμελητήριο Χίου, σε συνέχεια των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του θα λειτουργούν κανονικά και ο τρόπος εξυπηρέτησης των μελών μας διαμορφώνεται ως εξής:
Ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-επιμελητήριο που βρίσκεται στο Portal του Επιμελητηρίου Χίου (www.chioschamber.gr), μπορείτε να εξυπηρετείστε για τις υπηρεσίες που αφορούν σε:
α) Χορήγηση Πιστοποιητικών Μελών όπως Πιστοποιητικό Εγγραφής και Πιστοποιητικό Διαγραφής
β) Πληρωμή συνδρομών
γ) Προεγγραφές – εγγραφές ατομικών επιχειρήσεων
δ) Έκδοση Πιστοποιητικού Ιστορικού Μέλους
ε) Επικαιροποίηση στοιχείων μελών
στ) Έλεγχο γνησιότητας βεβαιώσεων
Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που αφορά το Μητρώο και το Γ.Ε.ΜΗ ή οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με email στη διεύθυνση info@chioschamber.gr ή στο τηλέφωνο 22710 44330.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ