Επιμελητήριο Χίου: Συνεδρίαση ΔΣ την Πέμπτη 9 Μαϊου 2019 στις 15:00

Πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 9 Μαϊου 2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019

Θέμα 2ο: Καθορισμός ανταποδοτικών υπηρεσιών Επιμελητηρίου Χίου

Θέμα 3ο: Παρουσίαση έκδοσης Λευκώματος Επιμελητηρίου Χίου “1918-2018 100 χρόνια προσφοράς”

Θέμα 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις

 

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: