Επιμελητήριο Χίου: Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας επιχειρήσεων

Από τη Δευτέρα 30 Μαϊου έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, θα διεξαχθούν τα σεμινάρια του Προγράμματος επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας Β΄κατηγορίας επιχειρήσεων. 

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος και το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Χίου στην οδό Φιλίππου Αργέντη 8, στον 1ο όροφο (πλαϊνή είσοδος).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 2ο κύκλο του Προγράμματος επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας, μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής εδώ.

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ