Επιμελητήριο Χίου: Δελτίο Τύπου με θέμα “Συμμετοχικό εργαστήριο αξιολόγησης του μέτρου Μεταφορικού Ισοδύναμου”

 

 

Δελτίο Τύπου

Χίος, 8 Σεπτεμβρίου 2020

 

Το Επιμελητήριο Χίου συμμετείχε χθες, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 στο συμμετοχικό εργαστήριο αξιολόγησης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου – μέτρο που σκοπό έχει να εναρμονίσει το υψηλό κόστος μετακίνησης εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μετακινήσεων.

 

Στόχος του εργαστηρίου αξιολόγησης του μέτρου ήταν:

– Να παρουσιαστούν προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας  αξιολόγησης, η οποία διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω αποστολής ερωτηματολογίου σε όλους τους χρήστες του μέτρου 

– Να διεξαχθεί οργανωμένη συζήτηση με σκοπό τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό  τυχόν προβληματικών σημείων εφαρμογής του μέτρου και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του

Το Επιμελητήριο Χίου στο πλαίσιο της χθεσινής διαβούλευσης, στόχος της οποίας ήταν η τεκμηρίωση προτάσεων που θα κατατεθούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αιτήθηκε μεταξύ άλλων τα εξής:

– Απεμπλοκή του μέτρου από τον κανόνα de minimis προς αποκατάσταση της υφιστάμενης αδικίας σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ηπειρωτική χώρα

– Πλήρη ψηφιοποίηση και απλούστευση της διαδικασίας, η οποία θα συνεπάγεται μείωση γραφειοκρατικού φόρτου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις

 Επίσπευση πληρωμών δικαιούχων μέτρου 

 Επέκταση του μέτρου και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου

Παντελής Λεγάτος

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ