Επιμελητήριο Χίου: Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Επιμελητηρίου Χίου

 Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου, επισυνάπτεται η λίστα με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη του.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ