Επιμελητήριο Χίου: Ανακοίνωση επαναλειτουργίας υπηρεσιών

Το Επιμελητήριο Χίου θα παρέχει από την προσεχή Πέμπτη 27/08/2020 τις υπηρεσίες του και δια ζώσης. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να δοκιμάσουν και τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες  https://chios.echamber.gr/welcome/index , καθώς με αυτό τον τρόπο αφενός εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά και αφετέρου συμβάλλουν στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς της νόσου Covid-19 στην κοινότητα.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ