Επιμελητήριο Χίου: Ανακοίνωση για τη διευθέτηση διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης στη ζώνη του Κεντρικού Λιμένος Χίου

Το Επιμελητήριο Χίου σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Χίου ανακοινώνει το πρόγραμμα που πρόκειται να εφαρμοστεί κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διευθετηθεί αποτελεσματικότερα η διαδικασία φορτοεκφόρτωσης στη ζώνη του Κεντρικού Λιμένος Χίου.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: