Επιμελητήριο Χίου: Αίτημα προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για χρηματοδότηση έρευνας αναφορικά με τις ιδιότητες του Χιώτικου Μανταρινιού

Αίτημα προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου απηύθυνε το Επιμελητήριο Χίου για χρηματοδότηση έρευνας αναφορικά με τις ιδιότητες του Χιώτικου Μανταρινιού.

Στην επιστολή του το Επιμελητήριο Χίου αναφέρει:

Το Χιώτικο μανταρίνι είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ΠΓΕ στα πλαίσια της προσπάθειας της προστασίας των ποιοτικών Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διαφυλάσσεται σταθερά ο εθνικός αγροτικός πολιτιστικός πλούτος και τα συγκεκριμένα προϊόντα να αποκτούν προστιθέμενη αξία.

Στην κατεύθυνση της μόχλευσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Χιώτικου μανταρινιού προτείνουμε να χρηματοδοτήσετε Έρευνα Προώθησης του προϊόντος μέσω ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας του.

Στόχος είναι η υποβοήθηση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που θα αξιοποιήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα διασώζοντας τόσο την παραδοσιακή καλλιέργεια του Χιώτικου Μανταρινιού, όσο και τον παραδοσιακό οικισμό του Κάμπου που αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικιστικό σύνολο, όπου συνδυάζεται αρμονικά το μοναδικό φυσικό τοπίο με τα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.

 

Επισυνάπτεται η επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: