ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ Η/Υ

 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Θεματικός Άξονας: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Βορείου Αιγαίου» Π. Μπουμπάρης – Ε. Μπάτση Ο.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» θα υλοποιήσει στη Χίο έξι (6) προγράμματα που απευθύνονται σε ανέργους με τίτλο προγράμματος «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τ.Π.Ε.)». Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί επίδομα 200,00 € μεικτά / άτομο.

Τίτλος προγράμματος Αριθμός προγ/των Άτομα / πρόγραμμα Ώρες / προγραμμα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Τ.Π.Ε.) 6 20 100

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα, καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις ή να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ Βορείου Αιγαίου στα τηλέφωνα 22710 81272 -3 με την Μαριέλενα Τζανετή και την Ευστρατίου Μαρία από τις 9:00 έως τις 21:00.


Πηγή: ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ