ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων -ΕΕΔΕ σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΠΣΕ, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ, και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης – ΣΕΚ, ανακοινώνει την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών, για εργαζομένους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και το οποίο θα διεξαχθεί το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2013 στη Χίο.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως αντικείμενο το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές στην πράξη, την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβουν καταξιωμένοι και έμπειροι εκπαιδευτές από το χώρο του διεθνούς εμπορίου, του marketing, της προώθησης των εξαγωγών, της συσκευασίας και της διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης θα ανακοινωθεί λίγο πριν την έναρξη του, θα διαρκέσει 2 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει 20 ώρες εβδομαδιαίως (ήτοι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή απόγευμα 4 ώρες, Σάββατο 8 ώρες). Σημειώνουμε ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως αμοιβή για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το ποσό των 5 € μικτά την ώρα.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2012. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς ή με e-mail μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του ΟΠΕ, Μαρίνου Αντύπα 86 -88, 163 46 Ηλιούπολη ( αρμόδιοι κκ. Άννα Κωστούρου 210 99 82 249 και Αγγελική Κάβουρα 210 99 82 187) ή στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου Φ. Αργέντη 8.
Διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ -ΑΕ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 86 -88
163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9982-249, 210 9982-187, 210 9982-100
Fax: 210 9969100
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hepo.gr

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
4. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
5. Πρόσφατη φωτογραφία
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων