Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 986/Β/22-03-2020 το οποίο αφορά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τα δύο έντυπα δήλωσης μετακίνησης.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη δήλωση μετακίνησης μπορείτε να βρείτε στο link: https://forma.gov.gr/

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ