Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Γενικοί πρακτικοί οδηγοί

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών κατάρτισε και δημοσιοποίησε Γενικούς Πρακτικούς Οδηγούς για Εργασιακά, Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση, Δάνεια, Αξιόγραφα, Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ελαφρύνσεις και Επιστρεπτέα Προκαταβολή, καθώς και Επικαιροποιημένους Κλαδικούς Οδηγούς, οι οποίοι αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τους επαγγελματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Βρείτε τους πρακτικούς οδηγούς εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ