Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων: Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Μηχανισμό, προκειμένου να ρυθμιστούν χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές

  Ξεκινά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα λειτουργήσει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 9:00 το πρωί να εισέρχονται στην πλατφόρμα (μέσω της υπερ-σύνδεσης που υπάρχει στον διαδικτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr) και να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό, προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ