ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών επιβάλλεται τόσο οι πωλητέσ παιδικών παιχνιδιών, όσο και οι αγοραστές να προσέχουν :

1. αν υπάρχει σήμανση CE, πάνω στο παιχνίδι ή στη συσκευασία του ή σε συνοδευτικό φυλλάδιο με εμφανή τρόπο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

2. αν φέρει τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα: επώνυμο ή σήμα ή εμπορική ονομασία και τη διεύθυνση του

3. αν φέρει τις προβλεπόμενες προειδοποιητικές ενδείξεις και οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα

4. αν υπάρχει κίνδυνος κατάποσης ή εισπνοής αποσπώμενων μερών

5. αν υπάρχει κίνδυνος απο μυτερές ή κοφτερές ακμές ή προεξοχές

6.αν υπάρχει κίνδυνος απο σχοινιά, κορδόνια, καλώδια και στηρίγματα

7. αν υπάρχει κίνδυνος απο το άνοιγμα ραφών

8. αν  υπάρχει κίνδυνος απο μαγνήτες και μπαταρίες που μπορεί να έχει το παιχνίδι

9. αν υπάρχει κίνδυνος  απο πιθανή διαρροή υγρού που μπορεί να περιέχει το παιχνίδι

10. αν υπάρχει κίνδυνος γρήγορης ανάφλεξης εξαιτίας του υλικού κατασκευής του παιχνιδιού

11. αν υπάρχουν δυσάρεστες οσμές

12. αν υπάρχει κίνδυνος απο μετανάστευση βαρέων μετάλλων (ύπαρξη χρωμάτων στο παιχνίδι ή και στη συσκευασία του)

Πηγή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ