Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Τι είναι το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ;

Το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» και τηρείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.). Το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» έχει ως στόχο, σύμφωνα με την Οδηγία 2016/97/ΕΚ, να επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επαληθεύουν ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Επιμελητηρίων, πλήρως πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες στον κάτωθι σύνδεσμο 

https://insuranceinnovation.gr/forum/ti-ine-to-enieo-simio-pliroforisis-energon-asfalistikon-diamesolaviton/?fbclid=IwAR0192oG7Qd3GS67gI-QmFGnoDSvPuHBWdE-eNVg7SK1SD02sJ5YGpb1iq8 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ