Ενημερωτική εκδήλωση για προγράμματα χρηματοδότησης

   Το Επιμελητήριο Χίου σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση αναφορικά με τα κάτωθι προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΠΑνΕΚ:

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)» 

                                                και

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

στις 23/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δ.Χίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ