ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

 

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας. Η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής ορίσθηκε η 1/1012009.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βΌηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των αντίστοιχων παραστατικών.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από το 60 δίμηνο 2009 δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ταχυπλ!lρωμές στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που δεν υπάρχει ενημέρωση στο πεδίο του ΑΜΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει να απευθυνθούν στα ΚΕΠ για τη χορήγηση ΑΜΚΑ και στη συνέχεια στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκουν για ενημέρωση και έκδοση της ταχυπληρωμής.

Επισημαίνουμε ότι η μη αποστολή των ταχυπληρωμών δεν συνεπάγεται τη μη υποχρέωση καταβολής των εισφορών, οι οποίες ως εκπρόθεσμες θα επιβαρύνονται με τέλη καθυστέρησης και με τις τυχόν διαφορές, σε περίπτωση δε υπαγωγής τους σε ρύθμιση αυτή θα διακόπτεται με αποτέλεσμα να καταστούν άμεσα απαιτητές όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη. σας κατά τα ανωτέρω ώστε να αποφευχθούν οι όποιες επιβαρύνσεις.                                                                                                                        

Πηγή: Ο.Α.Ε.Ε.