ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Σε συνέχεια της από 23/4 επιστολής του ΕΟΜΜΕΧ προς τους υποψήφιους επενδυτές της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, θα ανακοινωθούν εντός του Ιουνίου και το ταχύτερο δυνατόν.
Οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται τόσο στο μεγάλο όγκο των προτάσεων προς αξιολόγηση, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, όσο και σε προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και αφορούν στην εγκυρότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών που μας αναγκάζουν στην περαιτέρω διασταύρωση των στοιχείων που υποβλήθηκαν.
Στόχος μας είναι η επίσπευση των διαδικασιών με παράλληλη διασφάλιση της αξιοκρατικής ενίσχυσης των επενδυτών που θα υποβάλλουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια.