ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τους Ν. 3868/2010, Ν. 3730/2008 και Ν. 3370/2005, από 01/09/2010 απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς δημόσιους και ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους, ιδίως όπου συναθροίζονται ή εργάζονται πολλά άτομα ή όπου προσφέρονται φαγητό και ποτό.

Για τον λόγο αυτό οι υπεύθυνοι δαιχείρισης όλων των επιχειρήσεων και των καταστημάτων οφείλουν:

  • Να διαθέτουν "Βιβλίο αναφοράς" του Ν. 3868/2010 (100φυλλο βιβλίο με χοντρό εξώφυλλο, μεγέθους Α4), θεωρημένο από την αρχή που τους έχει χορηγήσει την άδεια λειτουργίας. 
  • Να αναρτήσουν σε εμφανή σημεία και ανά 15 τ.μ. τα ειδικά σήματα που απαγορεύουν το κάπνισμα.
  • Να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παραβάσεων π.χ. απομάκρυνση σταχτοδοχείων κ.λ.π.
  • Να ενημερώνουν επαρκώς τους πελάτες τους για την εφαρμογή του νέου μέτρου και να πραγματοποιούν συστάσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται μ' αυτό.
  • Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα κατά την διεξαγωγή του ελέγχου και
  • Να ανταποκρίνονται σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για όσους δεν συμμορφώνονται προβλέπτονται πρόστιμα τα οποία ενδεικτικά ανά περίπτωση κυμαίνονται από 50 έως 500 ευρώ για όσους καπνίζουν και από 500 έως 10.000 ευρώ σε όσους ανέχονται παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας ή πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους, κ.λ.π.

Πηγή: Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ