ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΕΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Αθήνα η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22/5/2010 με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Τελευταίες οικονομικές εξελίξεις

2. Σχέδιο Νόμου για το θεσμικό πλαίσιο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

3. Ανακοινώσεις