ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χίου γνωστοποιεί στις επιχειρήσεις – μέλη του τα εξής:
1) Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα διεξαχθούν στις 3 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο, από ώρα 09:00-20:00 και στις 4 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή, από ώρα 09:00 έως 18:00.
2) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Χίου (Φ. Αργέντη 8 – 82100 Χίος) έχει αναρτηθεί κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων κατά τμήμα κατάταξης και με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο.
3) Τα μέλη για να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους οφείλουν να εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τις συνδρομές τους, συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2010, το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι μέχρι 21/10/2011.

Για την Εκλογική Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Μπέλλου Ελένη
Πρωτοδίκης