ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χίου γνωστοποιεί στα μέλη του ότι:

1. Οι εκλογές του Επιμελητηρίου Χίου θα γίνουν στα γραφεία του (οδός Φιλ. Αργέντη 8 – Χίος), το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 από ώρα 09:00 – 20:00 και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 από ώρα 09:00 – 18.00.

2. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητας του εκλογέα.

3. Οι εκλογείς μπορούν να εκδηλώσουν την προτίμησή τους, μεταξύ των υποψηφίων του Τμήματος στο οποίο ανήκουν, με μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.

Για την Εκλογική Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ελένη Μπέλλου

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ