Εκλογή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου στη νέα Διοίκηση του ΕΟΑΕΝ

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για τη νέα διοίκηση του ΕΟΑΕΝ
(Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών) στις οποίες συμμετείχαν οι εκπρόσωποι 19 νησιωτικών επιμελητηρίων. 
Από το Επιμελητήριο Χίου συμμετείχαν οι κοι Π. Λεγάτος και Εμμ. Χαβιάρας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου πρώτευσε συγκεντρώνοντας 25 ψήφους σε σύνολο 35 ψηφισάντων .
Κατά τη διαδικασία συγκρότησης της νέας Διοίκησης σε Σώμα έλαβε τη θέση του Α. Αντιπροέδρου.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ