ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, το οποίο είναι αδελφοποιημένο με το Επιμελητήριο Χίου, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής του από την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας, με επιστολή του μας γνωστοποιεί ότι θα καταβάλει προσπάθειες για την απασχόληση ανέργων στην Πάφο, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και άλλων συναφών κλάδων.

Για το σκοπό αυτό ζητά να του αποσταλούν στοιχεία και βιογραφικά ατόμων που επιθυμούν να εργαστούν στην Πάφο, ώστε μέσω των μελών του και γενικότερα του επιχειρηματικού κόσμου της Πάφου να προσπαθήσει για την εξεύρεση εργασίας σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Επιμελητήριο Χίου το βιογραφικό τους σημείωμα, σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail Επιμελητηρίου Χίου: epimelit@otenet.gr).

Επισυνάπτεται αρχείο με το κείμενο της επιστολής.

Επιμελητήριο Χίου