Διοργάνωση σεμιναρίου «Καινοτομία – Διαχείριση Καινοτομίας» από το Επιμελητήριο Χίου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GOBRAND

 

Το Επιμελητήριο Χίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του

έργου GOBRAND, διοργάνωσε στη Χίο στις 3 & 4 Απριλίου 2019, το σεμινάριο «Καινοτομία – Διαχείριση Καινοτομίας».

Κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα μελών των clusters

«Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου » και «Λικέρ Μαστίχα Χίου»  που συμμετέχουν στο έργο, σε θέματα που

σχετίζονται με τη καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαχείριση και αξιοποίηση

διανοητικής ιδιοκτησίας και τη δικτύωση.

 

Το σεμινάριο διαρκείας 8 ωρών ήταν διαδραστικό και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν

θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κατοχύρωση, προστασία

και αξιοποίηση των νέων ιδεών τους, την προώθηση των προϊόντων τους και τη δυνατότητα συνεργασίας

με ακαδημαϊκά και ερευνητικά εργαστήρια για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και τη συμμετοχή

σε έργα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

 

 

Eπισυνάπτονται φωτογραφίες από το διήμερο σεμινάριο.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ