Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Κόκκινα Δάνεια», την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Χίου

  Το Επιμελητήριο Χίου  διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «”Κόκκινα”Δάνεια», την Παρασκευή  21 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Χίου.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

– Ιδιώτες και Ελεύθερους Επαγγελματίες, παρουσιάζοντας τη νομοθεσία και το τραπεζικό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,

– Τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, παρουσιάζοντας τη νομοθεσία του  εξωδικαστικού μηχανισμού.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, με σκοπό:

– την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των ιδιωτικών χρεών (τόσο για «κόκκινα δάνεια» όσο και για οφειλές προς το δημόσιο (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ),

– να απαντηθούν ερωτήσεις / απορίες που θα θέσουν οι συμμετέχοντες και

– να τεθούν από τους συμμετέχοντες ειδικά θέματα που χρήζουν επίλυσης, ώστε να ληφθούν υπόψη στη       διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους. 

 

Ημερίδα -21 Ιουλίου 2017
Ημερίδα -21 Ιουλίου 2017

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ