Διεξήχθη χθες η 1η Κλαδική Συνάντηση με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο.

Διεξήχθη χθες η 1η Κλαδική Συνάντηση με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο. Διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις αναφορικά με προβλήματα του κλάδου αλλά έγιναν και προτάσεις για τη διευθέτησή τους. Το Επιμελητήριο αφού ενημερωθεί διεξοδικά για καθένα θέμα ξεχωριστά θα αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την κατά το δυνατόν επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων του κλάδου . (Φωτό : Αλήθεια)

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ