Διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Αφών Ράλλη την Πέμπτη 5/3/2020 από 08:00 – 15:00

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “Δημιουργία κτιρίου διαχείρισης κυκλοφορίας (ΚΕ.ΔΙ.ΚΥ.Σ) και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής” θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας από τη συμβολή της οδού Αφών Ράλλη με την οδό Ροΐδου έως τη συμβολή της οδού Αφών Ράλλη με την οδό Βουπάλου την Πέμπτη 5/3/2020 από 08:00 – 15:00.

 

Συνημμένη η ανακοίνωση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χίου.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: