Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Βενιζέλου & Ροδοκανάκη

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια τοποθέτησης του εορταστικού διακόσμου, θα απαιτηθεί η διακοπή της κυκλοφορίας την Πέμπτη 30/11/2023 και την Παρασκευή 01/12/2023 τις ώρες 14:00 έως 17:00 στις παρακάτω οδούς:

Οδός Ελ.Βενιζέλου
• Οδός Ροδοκανάκη

Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών σε μικρότερο διάστημα, η οδός θα δοθεί πιο σύντομα σε κυκλοφορία.