Διαγωνισμοί Ποιότητας και Συσκευασίας τροφίμων-οίνων & ποτών

  Διαγωνισμοί Ποιότητας και Συσκευασίας τροφίμων-οίνων & ποτών

OLYMP AWARDS 2018,

·         TASTE awards of Food & Beverage

·         DESIGN awards of Food, Wine & Beverage

·         WINE & SPIRITS Olymp Awards

 

 

·        TASTE awards for Food & Beverage

http://www.olympawards.co.uk/el/diagonismos-piotitas/

 

Διαγωνισμός

Δικαίωμα συμμετοχής στο βραβείο ανώτερης γεύσης (Taste Olymp Award) έχουν όλα τα επώνυμα (όχι χύμα) επεξεργασμένα ή μη τρόφιμα και ποτά  που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Τα προϊόντα προς αξιολόγηση θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάλληλη κατάσταση για γευσιγνωσία και ότι τα διακριτικά στοιχεία αναγράφονται σωστά και με σαφήνεια στην ετικέτα, προϊόντα δηλαδή έτοιμα για διάθεση προς το καταναλωτικό κοινό. Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει φυσικοχημικά τεστ σε συνεργασία με αναγνωρισμένα εργαστήρια, με σκοπό να ελέγξει ότι τα προϊόντα είναι τεχνικά άρτια.

Αξιολόγηση

Τα προϊόντα δοκιμάζονται κατά την «τυφλή» μέθοδο, χωρίς συσκευασία, και χωρίς κανενός είδους διακριτικό στοιχείο. Σε κάθε προϊόν αποδίδεται ένας κωδικός αριθμός για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη παρακολούθησή τους. Η αξιολόγηση των δειγμάτων γίνεται από το Olymp Awards Chef’s Jury Panel με panel leader τον Κο Κωνσταντίνο Μουζάκη. Κάθε κριτής πραγματοποιεί μια οργανοληπτική ανάλυση του προϊόντος που δοκιμάζει, και καταγράφει μια αριθμητική βαθμολογία στο φύλλο αξιολόγησης η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική αίσθηση απόλαυσης (που βαρύνει περισσότερο στον τελικό βαθμό) καθώς και άλλα κριτήρια, όπως  όψη, οσμή, υφή, γεύση και αίσθηση στο στόμα.

Τα προϊόντα αξιολογούνται με κριτήριο τις ξεχωριστές τους ιδιότητες και δεν συναγωνίζονται μεταξύ τους.

 

Βραβεία τροφίμων  και ποτών:

ΧΡΥΣΟ Ολυμπιακό βραβείο γεύσης, τα προϊόντα με 89% και παραπάνω συνολικών βαθμών

ΑΡΓΥΡΟ Ολυμπιακό βραβείο γεύσης, τα προϊόντα με βαθμούς μεταξύ 77% και 88%

ΧΑΛΚΙΝΟ Ολυμπιακό βραβείο γεύσης, τα προϊόντα με βαθμούς μεταξύ 65% και 76%

 

 

 

·        DESIGN awards for Food, Wine & Beverage

http://www.olympawards.co.uk/el/diagonismos-siskevasias/

 

Αξιολόγηση

Οι επιχειρήσεις που θα βραβευθούν έχουν το δικαίωμα προβολής της βράβευσής τους χρησιμοποιώντας τα λογότυπα των βραβείων και του θεσμού. Το Προϊόν αξιολογείται από κάθε μέλος της Επιτροπής. Ο γενικός βαθμός, με βάση την κλίμακα του 100, είναι αποτέλεσμα της σταθμισμένου μέσου όρου των ξεχωριστών βαθμολογιών.

Οι κατηγορίες βραβείων είναι:

Βραβείο ετικέτας

Βραβείο περιέκτη (συσκευασία προϊόντος)

Βραβείο καινοτομίας

Βραβείο συνολικής εικόνας προϊόντος

 

Ομάδα κριτών-αξιολογητών

Την ομάδα κριτών έχει αναλάβει η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας με πρόεδρο τον Κο Τζανέτο Πετροπουλέα. Τα προϊόντα δοκιμάζονται από πολυάριθμο πάνελ 10 κριτών.

 

Γιατί να συμμετάσχω

Η στρατηγική του marketing που κάθε επιχείρηση τροφίμων και ποτών ακολουθείτε ενισχύεται με τα βραβεία Design Olymp Awards. Έχει λόγο να τονίζει την ανωτερότητα των προϊόντων της σε υποψήφιους αγοραστές. Η γνωστή φράση ότι πρώτα αγοράζει τα μάτι του καταναλωτή και μετά η τιμή του προϊόντος, ενισχύει την συμμετοχή στον διαγωνισμό αφού το λογότυπο του βραβείου πάνω στην ετικέτα του προϊόν βοηθάει στην αύξηση των πωλήσεων.

 

 

 

·        WINE & SPIRITS Olymp Awards

www.olympawards.co.uk/el/diagonismos-krasiou-inopnevmatodi

 

Διαγωνισμός

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν μόνο εμφιαλωμένα κρασιά που κυκλοφορούν νόμιμα στα καταστήματα λιανικής πώλησης. Τα ιδιωτικά οινοποιεία  και οι συνεταιρισμοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να παρουσιάσουν όσα κρασιά από την γκάμα τους επιθυμούν μαζί με αντίστοιχα συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής. Με ευθύνη και επιμέλεια του συμμετέχοντα και εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται, τα δείγματα πρέπει να παραδοθούν στην Γραμματεία της έκθεσης.

 

Αξιολόγηση

1ο Στάδιο

Κάθε ομάδα κρασιών δοκιμάζεται από ένα τραπέζι κριτών που αποτελείται από 7 άτομα. Τα κρασιά σε αυτό το στάδιο κρίνονται από κάθε δοκιμαστή άξια συνέχειας ή μη άξια συνέχειας.

2ο Στάδιο

Τα κρασιά ομαδοποιούνται ξανά (αν ο αριθμός τους το επιτρέπει) και δοκιμάζονται για 2η φορά, από διαφορετικές ομάδες αν αυτό είναι δυνατό. Τα κρασιά βαθμολογούνται ξανά και από τους 7 κριτές. Η καλύτερη και η χειρότερη βαθμολογία θα αφαιρεθούν και το κρασί θα κρατήσει τον μέσο όρο της βαθμολογίας των 5 υπολοίπων κριτών. Οι βαθμολογίες του 1ου και του 2ου σταδίου θα προστεθούν και το σύνολο της βαθμολογίας θα κρίνει τη συνέχεια της πορείας του κρασιού.

3ο Στάδιο

Τα 5 πρώτα κρασιά της κάθε κατηγορίας θα δοκιμαστούν από όλους τους κριτές χωρίς να συνυπολογιστούν οι μέχρι τώρα βαθμολογίες. Αυτοί θα τα κατατάξουν χωρίς να τα βαθμολογήσουν, δίνοντας απλώς 5 βαθμούς στο κατά τη γνώμη τους καλύτερο και 1 βαθμό στο χειρότερο.

 

 Καλύτερο Οινοποιείο

Σε αυτή την κατηγορία θα βραβευτεί το οινοποιείο τα κρασιά του οποίου συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας μετά και το 2ο στάδιο. Για την βράβευση αυτή θα ληφθεί υπ’ όψιν ο μέσος όρος των 3 καλύτερων κρασιών κάθε οινοποιείου. Οινοποιεία τα οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό με λιγότερα από 3 κρασιά δεν έχουν δικαίωμα βράβευσης σε αυτή την κατηγορία.

 

 

Olymp Awards
Olymp Awards

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ