Διαβίβαση Εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

 Διαβίβαση εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, με θέμα “Συστάσεις προς ξενοδόχους για την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό”.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: