Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του δώρου Χριστουγέννων 2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5515/16.12.2020, η υπ. αριθμ. 51083/2612/11.12.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία -μεταξύ άλλων- καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020. 

Αναλυτικά η απόφαση στο σχετικό ΦΕΚ που επισυνάπτεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: