Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με τις ημερομηνίες καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ, που δίνει παράλληλα δυνατότητα για νέες συμπληρωματικές δηλώσεις και διορθώσεις.

Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής νέων/συμπληρωματικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων, ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ στους δικαιούχους.

Ολόκληρη η Εγκύκλιος στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: