Δημοσιεύθηκε η Απόφαση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 – Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5047/14.11.2020 η Κ.Υ.Α.ΓΔΟΥ 281/2020 των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την οποία θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.
Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης (ίδιο αριθμό των εργαζομένων) έως την 31η Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Αναλυτικά η Απόφαση στον κάτωθι σύνδεσμο

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-gdou-281-2020.html 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: