ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Ε.Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                    6 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού, έτους 2010, έκανε τις κάτωθι δηλώσεις:

«Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2010 δεν παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αξιολόγησης της νέας οικονομικής πολιτικής.

Θα περιμένουμε το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς και, κυρίως, το φορολογικό νομοσχέδιο που θα εξειδικεύει τις βασικές επιλογές της νέας κυβέρνησης, για να εκφράσουμε τις τελικές μας θέσεις και παρατηρήσεις. Χωρίς, πάντως, να αμφισβητούμε τις δημοσιονομικές δυσκολίες και την κρισιμότητα της οικονομικής μας κατάστασης, θα θέλαμε να επισημάνουμε, από τώρα, ορισμένα σημεία:

1. Το κύριο βάρος για τον περιορισμό του δημοσιονομικού μας ελλείμματος δίδεται και αυτή τη χρονιά στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και όχι, όπως θα έπρεπε, στη δραστική και διατηρήσιμη μείωση των κρατικών δαπανών.
Πρόκειται για μια αντιαναπτυξιακή επιλογή, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης, όπως η σημερινή.
2. Η ριζική εξυγίανση της δημοσιονομικής μας κατάστασης απαιτεί τη λήψη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα. Η αύξηση, όμως, των δημοσίων εσόδων, και αυτή τη χρονιά, θα προέλθει, κατά βάση, από την απόδοση έκτακτων μέτρων και από πηγές που εξαντλούνται.
3. Η αισθητή αύξηση των εμμέσων φόρων θα οδηγήσει, αναπόφευκτα, σε άνοδο τιμών, που θα περιορίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τη συνολική κατανάλωση, με συνέπεια την περαιτέρω κάμψη της παραγωγής και την επέκταση της ανεργίας.
4. Η σημαντική άνοδος της φορολογίας των επιχειρήσεων (έκτακτη εισφορά, αύξηση φορολογίας μερισμάτων και ακίνητης περιουσίας κ.α.), σε συνδυασμό με την αναμφισβήτητη αδυναμία άμεσης απόδοσης των όποιων μέτρων διεύρυνσης της φορολογικής βάσης προωθήσει η κυβέρνηση, θα πλήξει τις προσπάθειες του παραγωγικού μας μηχανισμού για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
5. Οι διαδοχικές, έκτακτες και τακτικές, φορολογικές αφαιμάξεις, σε μια εποχή που τα περισσότερα από τα άλλα κοινοτικά κράτη προχωρούν σε μειώσεις φορολογικών συντελεστών, θα καταστήσουν λιγότερο ελκυστική τη χώρα μας στο ξένο επιχειρηματικό κεφάλαιο, θα δυσχεράνουν την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και θα διογκώσουν τα βάρη των ειλικρινών φορολογούμενων.
6. Ο περιορισμός του δημοσιονομικού μας ελλείμματος, κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες, το 2010, αποτελεί ένα πρώτο βήμα μιας διαδικασίας μακράς πνοής. Το βήμα αυτό, όμως, είναι ανεπαρκές, με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι προβλέψεις του προσχεδίου για την εξέλιξη του ΑΕΠ και των συνολικών εσόδων, κατά την καινούρια χρονιά, είναι αρκετά αισιόδοξες, ενώ το ύψος του δημοσίου ελλείμματος του 2009 έχει, τεχνητά, διογκωθεί.

1. Το κύριο βάρος για τον περιορισμό του δημοσιονομικού μας ελλείμματος δίδεται και αυτή τη χρονιά στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και όχι, όπως θα έπρεπε, στη δραστική και διατηρήσιμη μείωση των κρατικών δαπανών.
Πρόκειται για μια αντιαναπτυξιακή επιλογή, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης, όπως η σημερινή.
2. Η ριζική εξυγίανση της δημοσιονομικής μας κατάστασης απαιτεί τη λήψη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα. Η αύξηση, όμως, των δημοσίων εσόδων, και αυτή τη χρονιά, θα προέλθει, κατά βάση, από την απόδοση έκτακτων μέτρων και από πηγές που εξαντλούνται.
3. Η αισθητή αύξηση των εμμέσων φόρων θα οδηγήσει, αναπόφευκτα, σε άνοδο τιμών, που θα περιορίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τη συνολική κατανάλωση, με συνέπεια την περαιτέρω κάμψη της παραγωγής και την επέκταση της ανεργίας.
4. Η σημαντική άνοδος της φορολογίας των επιχειρήσεων (έκτακτη εισφορά, αύξηση φορολογίας μερισμάτων και ακίνητης περιουσίας κ.α.), σε συνδυασμό με την αναμφισβήτητη αδυναμία άμεσης απόδοσης των όποιων μέτρων διεύρυνσης της φορολογικής βάσης προωθήσει η κυβέρνηση, θα πλήξει τις προσπάθειες του παραγωγικού μας μηχανισμού για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
5. Οι διαδοχικές, έκτακτες και τακτικές, φορολογικές αφαιμάξεις, σε μια εποχή που τα περισσότερα από τα άλλα κοινοτικά κράτη προχωρούν σε μειώσεις φορολογικών συντελεστών, θα καταστήσουν λιγότερο ελκυστική τη χώρα μας στο ξένο επιχειρηματικό κεφάλαιο, θα δυσχεράνουν την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και θα διογκώσουν τα βάρη των ειλικρινών φορολογούμενων.
6. Ο περιορισμός του δημοσιονομικού μας ελλείμματος, κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες, το 2010, αποτελεί ένα πρώτο βήμα μιας διαδικασίας μακράς πνοής. Το βήμα αυτό, όμως, είναι ανεπαρκές, με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι προβλέψεις του προσχεδίου για την εξέλιξη του ΑΕΠ και των συνολικών εσόδων, κατά την καινούρια χρονιά, είναι αρκετά αισιόδοξες, ενώ το ύψος του δημοσίου ελλείμματος του 2009 έχει, τεχνητά, διογκωθεί.
Οι επισημάνσεις αυτές μας οδηγούν σε δύο βασικά συμπεράσματα:·        Η αλλαγή πορείας, που τελευταία εξαγγέλλεται, για την αντιστροφή του κλίματος στην οικονομία, δεν είναι ορατή, τουλάχιστον μέχρι τώρα.·        Η ουσιαστική αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων μας απαιτεί τολμηρότερες ρήξεις και αποφασιστικότερα μέτρα. Τα Επιμελητήρια της χώρας θέλουν να επισημάνουν, για άλλη μια φορά ότι:·        Η χώρα θα βγει από την ύφεση και η ανεργία θα μειωθεί, εάν ο παραγωγικός μας μηχανισμός επαναδραστηριοποιηθεί, με την άρση όλων των επενδυτικών αντικινήτρων και αν αποφευχθεί η λήψη κάθε μέτρου που θα υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής μας.·        Η κοινωνική ευαισθησία, όταν εκδηλώνεται με διεύρυνση δημοσίων χρεών και ελλειμμάτων και εξασθένιση των υγιών παραγωγικών μας δυνάμεων, προσωρινά ανακουφίζει, αλλά γρήγορα διογκώνει τα διαχρονικά μας προβλήματα.• Η αναδιανομή του εθνικού πλούτου προϋποθέτει, αύξηση καταρχήν του πλούτου αυτού και αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής.»

Πηγή: Κ.Ε.Ε.Ε.