Δελτίο Τύπου: Κλαδική συνάντηση τουρισμού

Δελτίο Τύπου

Χίος 16 Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ: Κλαδική συνάντηση τουρισμού *

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη χθες η 2η συνάντηση της πρωτοβουλίας «μιλάμε» που αφορούσε τον κλάδο του τουρισμού αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και συνέργειες με στόχο τη σταδιακή βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος . 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων με το τοπικό τουριστικό προϊόν οργανισμών . Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κλαδική συνάντηση παρευρέθησαν και έκαναν παρεμβάσεις: ιδιοκτήτες και στελέχη ακτοπλοϊκών και αεροπορικών επιχειρήσεων , καθώς και στελέχη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΙΝΣΕΤΕ . 
Ακούσθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις αναφορικά με τους τρόπους ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος από τους συμμετέχοντες (ενδεικτικά : εκπόνηση μελέτης city branding, αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων, ανάπτυξη συνεργειών, αξιοποίηση παραδοσιακών προϊόντων και ενσωμάτωσή τους στη βιωματική εμπειρία του επισκέπτη, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δημιουργία ιδιωτικού φορέα Τουριστικής προβολής, αξιοποίηση Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατάρτιση επαγγελματιών που εμπλέκονται με τον τουρισμό ). Επισημάνθηκε τέλος ότι ο τουρισμός είναι ένας κλάδος «ομπρέλα» που επηρεάζει ένα μεγάλο φάσμα της τοπικής οικονομίας και απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενων με αυτόν.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης η κα Ζαμπέτογλου εκπρόσωπος του ΙΝΣΕΤΕ σύστησε στους παρευρισκόμενους το Σχολείο Τουρισμού OnTour XIOY, το οποίο επιδιώκει μέσα από το πρίσμα της ενημέρωσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, να φέρει κοντά την τοπική κοινωνία και να ενισχύσει την υλοποίηση συνεργιών, αναδεικνύοντας τις αξίες του εθελοντισμού και του συναγωνισμού. To Σχολείο Τουρισμού απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που άμεσα ή έμμεσα, απασχολούνται και επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής του νησιού. Την διοργάνωση του Σχολείου Τουρισμού Χίου, έχει αναλάβει ο Δήμος Χίου & το Επιμελητήριο Χίου, ενώ Εθνικοί Υποστηρικτές είναι η Aegean, η Effect Communication, και η Ε-Survey.
Το Επιμελητήριο Χίου αφού κωδικοποιήσει τις επισημάνσεις που εκφράσθηκαν στην εκδήλωση , θα προγραμματίσει και θα υλοποιήσει σειρά δράσεων για τις οποίες θα υπάρξει διακριτή ενημέρωση.

*Η πρωτοβουλία “μιλάμε» του Επιμελητηρίου Χίου αφορά στη σύγκληση κλαδικών συναντήσεων με στόχο αφενός τη διερεύνηση των ειδικών προβλημάτων κάθε κλάδου και, αφετέρου, την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευθέτησή τους.

Ομήρειο ΠΚΔΧ 15 Μαρτίου 2018
Ομήρειο ΠΚΔΧ 15 Μαρτίου 2018

Ομήρειο ΠΚΔΧ 15 Μαρτίου 2018
Ομήρειο ΠΚΔΧ 15 Μαρτίου 2018

Ομήρειο ΠΚΔΧ 15 Μαρτίου 2018
Ομήρειο ΠΚΔΧ 15 Μαρτίου 2018

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ