Δήμος Χίου: Παράταση προθεσμίας υποβολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση”.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως και 06/7/2020 και ώρα 11:00 πμ

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών έως και 10/7/2020

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4657, 213-131-4620, 213-131-4528, 213-131-4526,  213-131-4638, 213-131-4648, 213-131-4644, 213-131-4639, 213-131-4645, 213-131-4534, 213-131-4640  κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλέφωνο 213-131-4633 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00

Συνημμένο το Δελτίο Τύπου για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: