Δήμος Χίου: Εργασίες στο πλαίσιο έργων του Δήμου Χίου.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Χίου» θα ξεκινήσουν εργασίες στην οδό Κοκκάλη από τη Δευτέρα 06.03.2023 έως και τη Δευτέρα 20.03.2023.
Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση κυκλοφορίας  των οχημάτων τις παραπάνω ημερομηνίες.

Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας του έργου.

 

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ