Δήμος Χίου: Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Βενιζέλου, Ροδοκανάκη και Κοραή, την Τετάρτη 19.01.2022

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο αφαίρεσης του εορταστικού διακόσμου θα διακοπεί η κυκλοφορία την Τετάρτη 19.01.2022 στις παρακάτω οδούς:

• Οδός Βενιζέλου κατά τις ώρες 08:30 εως 9:30.

• Οδός Ροδοκανάκη κατά τις ώρες 9:30 εως 10:30.

• Οδός Κοραή κατά τις ώρες 10:30 εως 11:00.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών σε μικρότερο διάστημα, η οδός θα δοθεί πιο σύντομα σε κυκλοφορία.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: