Δήμος Χίου: «Αποκατάσταση Οδοστρώματος, Ανύψωση εσχαρών και φρεατίων Δ.Ε. Χίου»

 

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των ημερών θα ξεκινήσει η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση Οδοστρώματος, Ανύψωση εσχαρών και φρεατίων Δ.Ε. Χίου» και θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό:  

Ελ. Βενιζέλου το Σάββατο 17/11/2018  

       Αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους δρόμους αυτούς, και την ενόχληση που θα προκληθεί στους καταστηματάρχες, μέλη σας, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση των καταστηματαρχών στις παραπάνω οδούς.    

        Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αμέριστη βοήθειά σας.               

Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ. Χίου

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  Συγ/κών& κτιριακών έργων   

Παντελής  Τσαγρής

Πολιτικός Μηχανικός   με βαθμό Α΄                                                                                            

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: