Δήμος Χίου:Ισχύς διατάξεων Νόμου 4442/2016 περί καταστημάτων & επιχειρήσεων- Επιβολή κυρώσεων

 

Θέμα: Ισχύς διατάξεων Νόμου 4442/2016 περί καταστημάτων & επιχειρήσεων- Επιβολή κυρώσεων

Σχετ.:  α) Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/07-12-2016- Τεύχος Α΄) Επιχειρήσεις    

            β) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/18-05-2017, Τεύχος Β΄) των Υπουργών: Εσωτερικών, Οικονομίας, Υγείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος        

                                      

            Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας υπενθυμίζουμε ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ισχύ ο Ν. 4442/2016 και η Κ.Υ.Α. 16228/2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Υγείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-καταστημάτων που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα.

            Ειδικότερα, θέλουμε να γνωστοποιήσουμε για μια ακόμη φορά ότι, η Νομοθεσία είναι σαφής, ως προς τον τρόπο υπολογισμού επιβολής προστίμων σε όσες επιχειρήσεις- καταστήματα παραβαίνουν τον ανωτέρω Νόμο. Έτσι, έχει διαπιστωθεί η επιβολή προστίμων ικανών χρηματικών ποσών, τα οποία δεν είναι δυνατόν να μην επιβληθούν εφόσον η Αστυνομική Αρχή (ή άλλος, νόμιμος, ελεγκτικός μηχανισμός) βεβαιώσει παράβαση.

            Επειδή έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αναφορικά με την εν λόγω επιβολή προστίμων, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για την εφαρμογή του Νόμου, ο οποίος δεν μπορεί να ανασταλεί με Απόφαση κάθε Δήμου (ή Δημοτικού Συμβουλίου) αλλά ισχύει πανελλαδικά τους τελευταίους μήνες.

            Με την παρούσα ευκαιρία, θέλαμε να υπενθυμίσετε στα μέλη σας ότι, πρόστιμα επιβάλλονται και για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (αριθμός των τ.μ. που καταλαμβάνονται Χ τιμή μονάδος υπολογισμού μέτρου Χ 2) ή υπέρβαση του νομίμως παραχωρηθέντος χώρου. Ομοίως και για την παραβίαση των όρων χρήσης μουσικών οργάνων & μουσικής, καθώς και για τη μη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος ή/και χρήσης μουσικής.

            Στόχος μας είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των  επισκεπτών του νησιού μας και όχι η επιβολή προστίμων, που ενίοτε χρησιμοποιούνται από κάποιους άλλους ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Δίνουμε βαρύτητα στην απρόσκοπτη διέλευση των πεζών στους πεζοδρόμους, των οχημάτων στους δρόμους και την μη διατάραξη της κοινής ησυχίας κατά τις απαγορευτικές ώρες χρήσης μουσικής. Αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου, επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, αυτός θα εφαρμόζεται και για τον λόγο αυτό οφείλετε να ενημερώσετε τα μέλη σας, διότι άγνοια Νόμου δεν νοείται.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση και συνεργασία.-  

                                                                                                 

                                                                          Με τιμή

                                                                                 

                                                          Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος

                                                                                     Αντιδήμαρχος Αδειών Καταστημάτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ