ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΘΕΝ «ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΑ» ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

________________________________________________________________________________________
Όσο η στάση των τραπεζών δεν οδηγεί σε καμία ουσιαστική λύση των
προβλημάτων των υπερχρεωμένων οφειλετών, τόσο ξεφυτρώνουν ολοένα και
περισσότεροι «διαμεσολαβητές» εξωδικαστικού συμβιβασμού ή ακόμα και δικαστικής
συνδρομής.
Σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού
πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, του Μεσολαβητή
Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, των Ενώσεων Καταναλωτών και φορέων που
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και των
δικηγόρων.
Τους τελευταίους μήνες η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει λάβει δεκάδες καταγγελίες για γραφεία
συμβούλων που, χωρίς καμία νομιμοποίηση, ζητούν μεγάλες χρηματικές
προκαταβολές και αμοιβές ανά οφειλέτη για τη «διαμεσολάβηση» για εξωδικαστικές
ρυθμίσεις και παροχή συμβουλών σε σχέση με το νόμο για τη ρύθμιση οφειλών.
Μάλιστα, καταγγέλλεται ότι τα γραφεία αυτά καλούν στην τύχη από τον τηλεφωνικό
κατάλογο και ρωτούν αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο ή γνωστός που έχει χρέη σε
τράπεζες!
Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί:
• Τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να ασκήσει ελέγχους και να επιβάλει κυρώσεις
σε όσους εκμεταλλεύονται το Ν. 3869/2010 προκειμένου να αποκομίσουν
οικονομικά οφέλη.
• Τους δανειολήπτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με όσες διαφημίσεις
αναφέρονται σε «διαμεσολαβητές» δανείων, εξωδικαστικού συμβιβασμού κτλ. και
να εμπιστεύονται μόνο τους φορείς που έχει ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή στην ιστοσελίδα της (www.efpolis.gr ).
Για περισσότερες πληροφορίες :
Aθήνα: τηλ.210 330.44.44, e-mail: info@ekpizo.gr
Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 257776, e-mail: ekpizothess@ekpizo.gr
Πάτρα: τηλ. 2610 222626, e-mail: ekpizopatras@ekpizo.gr
Ιστοσελίδα :www.ekpizo.gr
Αθήνα, 21 Μαΐου 2012

Πηγή: ΕΚΠΟΙΖΩ