Απόφαση ΔΣ Δήμου Χίου για μείωση ανταποδοτικών τελών στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

 

Επισυνάπτεται απόσπασμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μείωση των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δ.Χίου για τη συμπλήρωση Αίτησης μείωσης των ανταποδοτικών τελών, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)Ε9

2)Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ

3)Μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης επαγγελματικής στέγης 

4)Βεβαίωση Επιμελητηρίου Χίου ότι πρόκειται για μεταποιητική επιχείρηση

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ