ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ,ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

Χίος, 26 Νοεμβρίου 2009
Αρίθμ. πρωτ. 2337

ΠΡΟΣ : Κυρία Λούκα Κατσέλη
Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
ΚΟΙΝ : 1) Βουλευτές νησιών Βορείου Αιγαίου
2) Κ.Ε.Ε. Ελλάδος
3) Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
4) Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Σε συνέχεια των δηλώσεων σας, σχετικά με την αναδιάρθρωση των επενδυτικών κινήτρων, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις κοινές απόψεις και προτάσεις των Επιμελητηρίων Λέσβου, Χίου και Σάμου για το σημαντικό αυτό ζήτημα που αφορά τη στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε μια περίοδο έντονης και παρατεταμένης -όπως διαφαίνεται – κρίσης που διέρχεται η οικονομία της χώρα μας.

Σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013:

Θεωρούμε αδιανόητο να αλλάξουν οι «όροι» των ήδη ευρισκόμενων σε εξέλιξη προκηρύξεων (ΠΕΠ) δεδομένου ότι :

Οι επιχειρηματίες έλαβαν την απόφαση να μετέχουν στο πρόγραμμα, έχοντας υπόψη το συνολικό προϋπολογισμό του και τις αυξημένες πιθανότητες να ενταχθούν σ΄ αυτό. Αν ο προϋπολογισμός μειωθεί στο μισό, τούτο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην βαθμολογία, η οποία θα αυξηθεί κατά πολύ «κλείνοντας» την πόρτα της χρηματοδότησης σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας που δοκιμάζονται ήδη.

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις, γνωρίζοντας την υψηλή βαθμολογία που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, προχώρησαν ήδη σε δαπάνες υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων, φυσικά με δική τους ευθύνη. Επομένως τυχόν απροσδόκητη απόρριψη των προτάσεων τους, εξ΄ αιτίας της μείωσης του αρχικού προϋπολογισμού, όχι μόνο θα δυσαρεστήσει τους επενδυτές αλλά θα τους δημιουργήσει μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

Σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο:

Θεωρούμε «αιφνιδιαστική» την εξαγγελία για υποδοχή προτάσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2009. Προτείνουμε την παράταση του χρονικού αυτού διαστήματος έως 31 Μαρτίου 2010, ώστε:

α) Να μην υπάρχει χρονικό «κενό» μεταξύ της λήξης υποδοχής προτάσεων από τον υφιστάμενο Αναπτυξιακό Νόμο και της προκήρυξης του νέου Αναπτυξιακού νόμου,
β) Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, αξιολόγησης και οριστικής ένταξης των προτάσεων που ήδη έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν και
γ) Να υπάρξει εύλογο χρονικό διάστημα διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς για την κατάρτιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Κυρία Υπουργέ,

Με την βεβαιότητα ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις παραπάνω κοινές προτάσεις των Επιμελητηρίων του Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο των συνολικών μέτρων που επεξεργάζεστε για την αναθέρμανση της οικονομίας και την προώθηση των επενδύσεων, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ