Αποφάσεις από τη συνάντηση των διοικήσεων του Επιμελητηρίου Χίου και του ΤΕΕ

Σε συνέχεια της Κλαδικής Συνάντησης που αφορούσε τον κατασκευαστικό τομέα συναντήθηκαν οι διοικήσεις του Επιμελητηρίου Χίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Περιφερειακό τμήμα Β.Αιγαίου). Κατά τη Συνάντηση Εργασίας αποφασίσθηκε από κοινού ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση της “μαύρης εργασίας” αλλά και του φαινομένου της υλοποίησης εργασιών από μη αδειούχους . Επιπρόσθετα συζητήθηκαν οι δυνατότητες από κοινού υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης για ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον κατασκευαστικό κλάδο.

 

 

 

Συνάντηση Εργασίας
Συνάντηση Εργασίας

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ